Đăng Nhập
Từ nào để miêu tả tiếng vịt kêu?
A. Quang quác
B. Càng cạc
C. Gâu gâu
D. Be be
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Cằn nhằn
B. Càu nhàu
C. Làu bàu
D. Bù lu bù loa
Từ nào không dùng miêu tả tình trạng rét ghê gớm?
A. Căm căm
B. Buốt
C. Căn cắt
D. Càm ràm
Từ nào là từ tượng thanh?
A. Chát ngắt
B. Chan chát
C. Man mác
D. Mộng mị
Từ nào miêu tả trời bắt đầu tối?
A. Bình minh
B. Hoàng hôn
C. Chạng vạng
D. Chính ngọ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: