logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào để miêu tả tiếng vịt kêu?

A. Quang quác

B. Càng cạc

C. Gâu gâu

D. Be be

2. Từ nào khác các từ còn lại?

A. Cằn nhằn

B. Càu nhàu

C. Làu bàu

D. Bù lu bù loa

3. Từ nào không dùng miêu tả tình trạng rét ghê gớm?

A. Căm căm

B. Buốt

C. Căn cắt

D. Càm ràm

4. Từ nào là từ tượng thanh?

A. Chát ngắt

B. Chan chát

C. Man mác

D. Mộng mị

5. Từ nào miêu tả trời bắt đầu tối?

A. Bình minh

B. Hoàng hôn

C. Chạng vạng

D. Chính ngọ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: