Đăng Nhập
Một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần gọi là gì?
A. Cổ phiếu
B. Cổ đông
C. Cổ tức
D. Cổ phần
Khoản tiền lãi thu được khi cho vay hoặc gửi tiền vào ngân hàng gọi là gì?
A. Lợi nhuận
B. Lợi tức
C. Lãi ròng
D. Cổ tức
Lợn nhà bắt nguồn từ đâu?
A. Địa Trung Hải
B. Đông Nam Á
C. Trung Á
D. Trung Âu
Tác phẩm nào không phải của nhà văn Hoa Kỳ Jack London?
A. Tiếng gọi nơi hoang dã
B. Hải cẩu
C. Gót sắt
D. Sống thiếu thốn
Tác phẩm này của Mark Twain
Chất nào có khả năng truyền nhiệt kém nhất?
A. Nước
B. Sắt
C. Amiăng
D. Nhôm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: