logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Loạn 12 sứ quân được Đinh Bộ Lĩnh dẹp vào thế kỷ thứ mấy?

A. Thế kỷ IX

B. Thế kỷ X

C. Thế kỷ XI

D. Thế kỷ XII

Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn loạn lạc của lịch sử Việt Nam, xen giữa nhà Ngô và nhà Đinh. kéo dài hơn 20 năm (944-968) và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử.

2. Có câu nắng tháng tám rám trái "..." gì?

A. Bưởi

B. Mít

C. Ổi

D. Cau

3. Có câu "Chém cha không bằng pha ..." gì?

A. Nước

B. Thuốc

C. Tiếng

D. Mùa

4. Bộ phận nào của cơ thể san sinh ra tế bào máu?

A. Tủy xương

B. Tim

C. Gan

D. Thận

5. Tác phẩm viết cho vi-ô-lông và pi-a-nô "Miền nam quê hương ta ơi" là sáng tác của nhạc sỹ nào?

A. Đỗ Nhuận

B. Đàm Linh

C. Huy Du

D. Lưu Hữu Phước

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: