Đăng Nhập
Sư đoàn 308 (có tên là Đại đoàn tiên phong) được thành lập vào năm nào?
A. 1941
B. 1944
C. 1949
D. 1954
Ở Hy Lạp, có vị thần Ka-li-Ca-gi mắt đỏ tóc xoăn thường xuất hiện ở dịp nào?
A. Ngày năm mới
B. Lễ tình yêu
C. Lễ giáng sinh
D. Lễ quốc khánh
Quốc gia nào có loài cây có lá to nhất thế giới?
A. Hy Lạp
B. Brazil
C. Nigeria
D. Mông Cổ
Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào ngày tháng năm nào?
A. 30/04/1975
B. 13/12/1954
C. 03/03/1954
D. 13/03/1954
Sông Hồng đổ vào nước ta ở địa phận của tỉnh nào đầu tiên?
A. Lào Cai
B. Cao Bằng
C. Điện Biên
D. Sơn La
Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam tại xã A Mú Sung huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: