logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên một vở vũ kịch nổi tiếng của Pyotr llyich Tchaikovsky?

A. Hồ uyên ương

B. Hồ thiên nga

C. Hồ chim công

D. Hồ chim xanh

2. "Thỏ và rùa", "Con cáo và chùm nho", "Đẽo cày giữa đường" là những tác phẩm thuộc thể loại gì?

A. Truyện ngắn

B. Truyện ngụ ngôn

C. Tiểu thuyết

D. Truyện thơ

3. Từ nào sau đây là tên một loại xương trên cơ thể người?

A. Quai guốc

B. Quai dép

C. Quai xanh

D. Quai mũ

4. Theo truyện cổ tích dân gian, quả của cây gì có giá trị ngang với một cục vàng?

A. Cây khê

B. Cây thị

C. Cây dưa hấu

D. Cây sầu riêng

5. Đâu là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân được chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phát động vào năm 1945?

A. Ba sẵn sàn

B. Hủ gạo kháng chiến

C. Cờ ba nhất

D. Bình dân học vụ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: