Đăng Nhập
Đâu là một danh từ?
A. Nông nỗi
B. Nôn nao
C. Nồng nàn
D. Nồng nặc
Đâu là một danh từ?
A. Nợ nần
B. Nườm nợp
C. Núc ních
D. Nỡ nang
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Ăn cơm thịt gà ngáy o o/ Ăn cơm thịt ... lo ngay ngáy"?
A. Lợn
B. Bò
C. Vịt
D. Trâu
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Ăn cơm thịt gà ngáy .../ Ăn cơm thịt bò lo ngay ngáy"?
A. O o
B. Khò khò
C. Khè khe
D. Khò khè
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Ăn cơm thịt ... ngáy o o/ Ăn cơm thịt bò lo ngay ngáy"?
A. Lợn
B. Trâu
C. Vịt
D. Gà

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: