logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Có một loại đường giao thông nổi tiếng xuyên châu Úc, đó là loại đường nào?

A. Đường sắt

B. Đường cáp treo

C. Đường tàu điện

D. Đường sông

Được xây dựng trong 145 năm

2. Món chả rươi không thể thiếu vỏ của loại quả nào?

A. Bưởi

B. Cam

C. Quýt

D. Quất

3. Món chả rươi không thể thiếu vỏ của loại quả nào?

A. Bưởi

B. Cam

C. Quýt

D. Quất

4. Tính đến nay ai đã được bầu làm tổng thống Mỹ tới bốn nhiệm kỳ?

A. Geonorge Washington

B. Abraham Lincoin

C. Franklin Roosevelt

D. Bill Clinton

5. Có câu "Ngựa non háu ..." gì?

A. Ăn

B. Chơi

C. Nhảy

D. Đá

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: