Đăng Nhập
Có một loại đường giao thông nổi tiếng xuyên châu Úc, đó là loại đường nào?
A. Đường sắt
B. Đường cáp treo
C. Đường tàu điện
D. Đường sông
Được xây dựng trong 145 năm
Món chả rươi không thể thiếu vỏ của loại quả nào?
A. Bưởi
B. Cam
C. Quýt
D. Quất
Món chả rươi không thể thiếu vỏ của loại quả nào?
A. Bưởi
B. Cam
C. Quýt
D. Quất
Tính đến nay ai đã được bầu làm tổng thống Mỹ tới bốn nhiệm kỳ?
A. Geonorge Washington
B. Abraham Lincoin
C. Franklin Roosevelt
D. Bill Clinton
Có câu "Ngựa non háu ..." gì?
A. Ăn
B. Chơi
C. Nhảy
D. Đá

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: