logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền tiếp vào chỗ trống "Tháng ... ngâu ra, mồng ba ngâu vào."

A. Hai

B. Ba

C. Năm

D. Bảy

2. Điền tiếp vào chỗ trống "Mây ... thì nắng, mây trắng thì mưa."

A. Trắng

B. Xanh

C. Đỏ

D. Đen

3. Điền tiếp vào chỗ trống "Mau sao thì nắng, vắng sao thì ..."

A. Rét

B. Lạnh

C. Mưa

D. Nắng

4. Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa ngập cầu ao."

A. Thấp

B. Cao

C. Vừa

D. Nhanh

5. Điền tiếp vào chỗ trống "Én bay ... mưa rào lại tạnh."

A. Thấp

B. Cao

C. Vừa

D. Nhanh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: