Đăng Nhập
Đâu là một nông cụ dùng để gặt hái, cắt cỏ?
A. A
B. C
C. L
D. D
A: là một nông cụ hai lưởi cắt tra vào cán dài, để cắt rạ ruông chiêm, cắt cỏ
Có câu "Đất có thổ công, sông có ..." thứ gì?
A. Thuồng luồng
B. Hà mã
C. Hà bá
D. Hải mã
Theo quan niệm dân gian thì thần coi đất có tên gọi là gì?
A. Ông địa
B. Thổ công
C. Hải mã
D. Diêm vương
Theo quan niệm dân gian thì vị thần coi sông gọi là gì?
A. Diêm vương
B. Hà mã
C. Bắc đẩu
D. Hà bá
Đâu là một kinh nghiệm trong công tác làm nông nghiệp?
A. Đất thảm trời sâu
B. Đất thuần dân hậu
C. Đất ruộng be bờ
D. Đất nỏ giỏ phân

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: