logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Phát minh nào sau đây được coi là điểm xuất phát của cuộc cách mạng công nghiệp thế giới thế kỷ 18?

A. Động cơ Diesel

B. Động cơ xăng

C. Động cơ điện

D. Động cơ hơi nước

2. Ngày quốc tế lao động là ngày nào?

A. 01/04

B. 01/05

C. 01/06

D. 01/07

3. Ngày Quốc tế lao động 01/05 xuất phát từ một phong trào bãi công của công nhân tại Mỹ yêu cầu gì?

A. Tăng lương

B. Giảm giờ làm

C. Chống sa thải

D. An toàn lao động

4. Loài động vật nào sau đây không thuộc lớp chim?

A. Vịt trời

B. Gà

C. Cú

D. Dơi

5. Tên thật của Thành Cát Tư Hãn, vua Mông Cổ thế kỷ thứ 13 là gì?

A. Thiết Mộc Chân

B. Sát Hợp Đài

C. Truật Xích

D. Oa Khoát Đài

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: