Đăng Nhập
Tuyến nào nằm dưới đuôi mắt, tiết ra nước rửa sạch bụi và vi khuẩn lọt vào mắt?
A. Tuyến giáp
B. Tuyến thượng thận
C. Tuyến yên
D. Tuyến lệ
Đâu là một hiện tượng tự nhiên?
A. Có thực
B. Tuyệt thực
C. Lương thực
D. Nhật thực
Thanh Hà là địa phương nổi tiếng với loại quả nào?
A. Mận
B. Vải
C. Sầu riêng
D. Dừa
Trong văn học nghệ thuật nói ngoa với mục đích tăng chất hài hước được gọi là gì?
A. Thậm thụt
B. Thậm tệ
C. Thậm xưng
D. Thậm thượt
Đâu là tên một bộ phim truyền hình nổi tiếng của đạo diễn Lê Cung Bắc?
A. Người đẹp Tây phương
B. Người đẹp Tây Ninh
C. Người đẹp Tây Bắc
D. Người đẹp Tây Đô

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: