Đăng Nhập
Cầu Mỹ Thuận bắc qua con sông nào?
A. Sông Hương
B. Sông Hàn
C. Sông Tiền
D. Sông Sài Gòn
Ca khúc "Trai anh hùng, gái đảm đang" là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trịnh Công Sơn
B. Đỗ Nhuận
C. Văn Cao
D. Văn Chung
Đâu là bộ phận của cơ thể của con người?
A. Mắt cua
B. Mắt tôm
C. Mắt cá
D. Mắt ngựa
Chim chích Bông thường ăn gì?
A. Bông
B. Sâu
C. Gà con
D. Cá trích
Đâu là bài hát chính thức trong bộ phim truyền hình "Hai phía chân trời"?
A. Đường xa tuyết tan
B. Đường xa tuyết tuyết
C. Đường xa tuyết chảy
D. Đường xa tuyết trắng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: