logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hiện tượng trao đổi các đoạn tương ứng giữa 2 trong 4 sợi Cromatit của cặp NST tương đồng, xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân, được gọi là hiện tượng gì?

A. Trao đổi đột biến

B. Trao đổi đoạn

C. Trao đổi nhiễm sắc thể

D. Trao đổi chất

2. Hãy nêu rõ tính chất của cơ?

A. Bơm máu

B. Hoạt động

C. Co

D. Co và giãn

3. Các tế bào máu gồm những yếu tố nào?

A. Hồng cầu

B. Bạch cầu

C. Tiểu cầu

D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

4. Di chỉ Đàn Xã Tắc được phát hiện năm nào?

A. 2000

B. 2002

C. 2004

D. 2006

5. Con sông ngăn cách Đàng Trong - Đàng Ngoài thời kì Trịnh - Nguyễn phân tranh?

A. Sông Thạch Hãn

B. Sông Lam

C. Sông Mã

D. Sông Gianh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: