Đăng Nhập
Con vật nào sau đây không có trong truyền thuyết "Sơn Tinh Thủy Tinh"?
A. Voi
B. Trâu
C. Gà
D. Ngựa
Cha của Thạch Sanh là ai?
A. Thạch Sùng
B. Thạch Nghĩa
C. Năm Thạch
D. Thạch Trung
Lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng vào năm nào?
A. 1863
B. 1969
C. 1972
D. 1989
Neil Armstrong (5 tháng 8 năm 1930 – 25 tháng 8 năm 2012) là một phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969
Tàu hoả hơi nước ra đời năm nào?
A. 1825
B. 1834
C. 1890
D. 1945
Theo truyền thuyết, hai anh em bị bỏ rơi, Romulus và ......... thiết lập Rome vào năm 753 trước Công nguyên.
A. Remus
B. Tesxa
C. Banacos
D. Rovenderxi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: