Đăng Nhập
Ngày 07/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Senegal
B. Sierra Leone
C. Solomon
D. Somalia
Ngày 21/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Solomon
B. Somalia
C. Sri Lanka
D. Sudan
Ngày 27/04 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nam Phi
B. Ma Rốc
C. Algeria
D. Bờ Biển Ngà
Ngày 15/08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nhật Bản
B. Triều Tiên
C. Hàn Quốc
D. Trung Quốc
Ngày 12/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Bồ Đào Nha
B. Tây Ban Nha
C. Pháp
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: