logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 07/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Senegal

B. Sierra Leone

C. Solomon

D. Somalia

2. Ngày 21/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Solomon

B. Somalia

C. Sri Lanka

D. Sudan

3. Ngày 27/04 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nam Phi

B. Ma Rốc

C. Algeria

D. Bờ Biển Ngà

4. Ngày 15/08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nhật Bản

B. Triều Tiên

C. Hàn Quốc

D. Trung Quốc

5. Ngày 12/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Bồ Đào Nha

B. Tây Ban Nha

C. Pháp

D. Đức

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: