Đăng Nhập
Thác nước chảy từ trên cao xuống là do:
A. Nước ở trên cao
B. Không có gì cản
C. Trọng lực
D. Mật đất nhấp nhô
Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực đàn hồi?
A. Quả bóng cao su trên nước
B. Quả bóng đập vào tường
C. Lò xo để tự nhiên
D. Tờ giấy gập đôi
Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào không được coi là đòn bẩy?
A. Cái kìm
B. Cái cân đòn
C. Cái kéo
D. Cái đinh vít
Văn bản 'Ôn dịch, thuốc lá' thuộc kiểu văn bản nào?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Thuyết minh
D. Nghị luận
Từ 'Này' trong phần trích: 'Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng không!' (Lão Hạc) thuộc từ loại nào dưới đây?
A. Thán từ
B. Quan hệ từ
C. Trợ từ
D. Tình thái từ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: