logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ai là tác giả vở kịch "Tôi và chúng ta"?

A. Hoài Thanh

B. Nam Cao

C. Nguyễn Quang Sáng

D. Lưu Quang Vũ

2. Có câu "đêm tháng năm chưa nằm đã..." gì?

A. Thức

B. Sáng

C. Tối

D. Chán

3. Ai là cựu sinh viên của ĐH Mỏ Địa Chất?

A. Trần Đức Lương

B. Phan Văn Khải

C. Vũ Khoan

D. Phạm Gia Khiêm

Chủ tịch Trần Đức Lương đã từng học tại ĐH Mỏ Địa Chất chuyên ngành Địa chất

4. Đâu không phải là một loại động vật?

A. Con ngựa

B. Con chim

C. Con lợn

D. Con tem

5. Biển Thiên Cầm thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Hà Tĩnh

D. Quảng Bình

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: