Đăng Nhập
Ai là tác giả vở kịch "Tôi và chúng ta"?
A. Hoài Thanh
B. Nam Cao
C. Nguyễn Quang Sáng
D. Lưu Quang Vũ
Có câu "đêm tháng năm chưa nằm đã..." gì?
A. Thức
B. Sáng
C. Tối
D. Chán
Ai là cựu sinh viên của ĐH Mỏ Địa Chất?
A. Trần Đức Lương
B. Phan Văn Khải
C. Vũ Khoan
D. Phạm Gia Khiêm
Chủ tịch Trần Đức Lương đã từng học tại ĐH Mỏ Địa Chất chuyên ngành Địa chất
Đâu không phải là một loại động vật?
A. Con ngựa
B. Con chim
C. Con lợn
D. Con tem
Biển Thiên Cầm thuộc tỉnh nào của nước ta?
A. Nghệ An
B. Thanh Hóa
C. Hà Tĩnh
D. Quảng Bình

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: