Đăng Nhập
Động vật có cả hai cơ quan sinh dục đực và cái trên cùng một cơ thể gọi là động vật gì?
A. Trung tính
B. Nhiều tính
C. Lưỡng tính
D. Bê đê
Lời nói có tính triết lí, chứa đựng một đạo lý, hay một suy nghĩ tốt đẹp về con người được nhiều người thừa nhận gọi là gì?
A. Tục ngữ
B. Ca dao
C. Danh ngôn
D. Thành ngữ
Đâu là một danh từ không đếm được?
A. Nhà
B. Thịt
C. Bàn
D. Tủ
Danh từ không đếm được là phải có danh từ đơn vị đi cùng như Kg, lít, chén, ly, thùng...
Đâu là danh từ không đếm được?
A. Hổ
B. Lợn
C. Nước
D. Bảng
Đâu là danh từ không đếm được?
A. Tiền
B. Cây
C. Hoa
D. Xe

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: