Đăng Nhập
Đại văn hào Gớt (Goethe) là người nước nào?
A. Nga
B. Pháp
C. Ý
D. Đức
Ai là tác giả của truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”?
A. Thạch Lam
B. Đoàn Giỏi
C. Văn Cao
D. Lê Văn Hựu
Ai là tác giả của truyện ngắn “Đất rừng phương Nam”?
A. Thạch Lam
B. Tú Xương
C. Văn Cao
D. Đoàn Giỏi
Tháp Eiffel được xây dựng vào năm nào?
A. 1889
B. 1895
C. 1896
D. 1899
Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở đâu?
A. California
B. Mascova
C. Luân Đôn
D. Paris

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: