Đăng Nhập
Khoai long là tên gọi khác của củ gì?
A. Củ mài
B. Củ nâu
C. Củ sắn
D. Củ chuối
Khoai tây có nguồn gốc từ đâu?
A. Châu Âu
B. Châu Phi
C. Châu Á
D. Châu Mỹ
Tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18(2012) bầu ai làm tổng bí thư thay cho Hồ Cẩm Đào?
A. Tập Cận Bình
B. Lý Khắc Cường
C. Trương Đức Giang
D. Du Chính Thanh
Đâu là tên một con vật?
A. Kỳ cục
B. Kỳ đà
C. Kỳ cọ
D. Kỳ cựu
Đâu là tên một bộ phận của cơ thể người?
A. Ớt
B. Ót
C. Ếch
D. Cóc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: