Đăng Nhập
Có câu "Giặc bên Ngô không bằng bà cô ..." gì?
A. Bên xóm
B. Cạnh nhà
C. Bên vợ
D. Bên chồng
Đâu không phải là hạt lấy dầu?
A. Vừng
B. Ngô
C. Lạc
D. Điều
Con vật nào có hình thù khác các con còn lại?
A. Ngóe
B. Chàng hiu
C. Ếch
D. Cheo cheo
Cây mía thường ra bông vào mùa nào?
A. Xuân
B. Hạ
C. Thu
D. Đông
Khi có gió heo may,
Đoạn văn "ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ...." năm trong tác phẩm nào?
A. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
B. Khóc Dương Khuê
C. Thương vợ
D. Hịch tướng sĩ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: