Đăng Nhập
Lưu Huỳnh có mấy dạng thù hình?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Lưu huỳnh có 2 dạng thù hình là lưu hình tà phương(S alpha) và lưu huỳnh đơn tà(S beta)
Vụ khủng bố 11-9 tại Mỹ xảy ra năm nào?
A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003
Trái Đất hình gì?
A. Hình tròn
B. Hình cầu
C. Hình bầu dục
D. Hình cầu hơi dẹt
Enzim Pepsin do cơ quan nào tiết ra ?
A. Dạ Dày
B. Gan
C. Mật
D. Phổi
Argentina nằm ở Châu lục nào ?
A. Mỹ
B. Phi
C. Đại Dương
D. Âu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: