Đăng Nhập
Nhân vật nào đặc trưng cho laoị hình múa rối nước
A. Hề
B. Thầy bói
C. Tểu
D. Xã trưởng
Đâu là một phần của con rùa?
A. Qua
B. Nay
C. Mai
D. Mốt
Vị vua nào của triều Nguyễn không bị thực dân pháp Bắc đi lưu đày?
A. Thành Thái
B. Duy Tân
C. Hàm Nghi
D. Đồng Khánh
Hai câu thơ "Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non nghĩa là xuân đã già" nằm trong bài thơ nào của Xuân Diệu?
A. Đây mùa thu tới
B. Vội vàng
C. Thơ Duyên
D. Yêu
Tương truyền danh họa nào chỉ bán duy nhất được một bức tranh khi còn sống?
A. Van Gogh
B. Picasso
C. Levitan
D. Raphael

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: