Đăng Nhập




Người ta dùng chữ cái nào để ký hiệu khối khí xích đạo?
A. E
B. M
C. P
D. T
Bộ phận nối các đầu xương, giúp cử động được gọi là gì?
A. Gân
B. Cơ
C. Khớp
D. Lóng
Trong môn võ Vovina cấp đai cao nhất có màu gì?
A. Đen
B. Trắng
C. Hồng
D. Đỏ
Đầu lưởi của chúng ta nhạy cảm nhất với vị nào?
A. Đắng
B. Ngọt
C. Mặn
D. Chua
Kim loại nào không dùng để đúc tiền ở nước ta?
A. Đồng
B. Chì
C. Kẽm
D. Bạc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: