Đăng Nhập
Chị hai năm Tấn quê ở đâu?
A. Thái Bình
B. Trà Vinh
C. Tây Ninh
D. Hòa Bình
Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình
Kim loại nào có cả trong mồ hôi, nước mắt và máu?
A. Đồng
B. Sắt
C. Nhôm
D. Chì
Kim Loại nào có thể tan chảy trong tay người?
A. Niobi(Nb)
B. Lantan(La)
C. Bitmut (Bi).
D. Gallium(Ga)
Nhà Văn nào của Mỹ có ngày sinh ra và mất đi đúng vào ngày có sao chổi Halley xuất hiện?
A. Daniel Denton
B. Walt Whitman
C. Mark Twain
D. Gabriel Thomas
Samuel Langhorne Clemens (được biết đến với bút hiệu Mark Twain; 30 tháng 11, 1835 – 21 tháng 4, 1910) là một nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông sinh ra vào chính ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835 và mất đúng vào lần sao chổi xuất hiện lần sau, năm 1910.
Tia laze không thể có màu gì?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Tím
D. Trắng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: