Đăng Nhập
Đàn bà khi có thai thường hay thèm đồ gì?
A. Mặn
B. Ngọt
C. Đắng
D. Chua
Đâu là tên quân bài tổ tôm vẽ hình người đàn bà ngồi xếp chân bằng tròn, miệng ngậm điếu thuốc lá?
A. Bát vương
B. Bát đĩa
C. Bát nhã
D. Bát sách
Đâu là một trò chơi bài dân gian?
A. Tổ đĩa
B. Tổ chim
C. Tổ tôm
D. Tổ ếch
Tổ Tôm là một trò chơi bài lá dân gian phổ biến của người dân Việt Nam, Cổ bài có bao nhiêu lá bài?
A. 100
B. 110
C. 120
D. 130
Tên gọi của trò chơi được đọc chệch ra từ chữ "Tụ Tam" nghĩa là hội tụ của ba lại hàng Văn, Vạn và Sách. Trong các ngày lễ, Tết, Tổ Tôm thường được nam giới và người già chơi vì nó có một số luật khá khó, nhiều nước biến hoá, thanh niên và phụ nữ thời xưa ít chơi
Loại trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh gọi là gì?
A. Trống cơm
B. Trống tiêu
C. Trống bỏi
D. Trống tùng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: