Đăng Nhập
Đất nước nào là nơi gặp nhau của sông Nile xanh và sông Nile trắng?
A. Uganda
B. Sudan
C. Tanzania
D. Kenya
Nói đến cuộc Chiến tranh vùng Vịnh, ở đây vùng vịnh là vịnh nào?
A. Setúbal
B. Ba Tư
C. Bodrum
D. Diego Suarez
Lũy Nhật Lệ(lũy Thầy) là một công trình lũy quân sự tại Đồng Hới, Quảng Bình được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ Đằng Trong khỏi các cuộc tấn công của chúa Trịnh Đằng Ngoài do ai xây dựng?
A. Đào Duy Từ
B. Trương Định
C. Nguyễn Phúc Nguyên
D. Đào Duy Anh
Ai là người đã đặt tên cho nơi làm việc của Tổng thống Mỹ là “Nhà Trắng” ?
A. Truman
B. William McKinley
C. John Adams
D. Theodore Roosevelt
Toà nhà lúc đầu được gọi là Dinh Tổng thống (Presidential Palace hoặc Presidential Mansion). Dolley Madison gọi nó là “Lâu đài Tổng thống”. Tuy vậy, có chứng cớ cho thấy trong năm 1811, toà nhà này lần đầu tiên được gọi là “Nhà Trắng”, vì mặt ngoài của nó được sơn trắng. Tên gọi Dinh Hành pháp cũng thường được dùng đến trong các văn kiện chính thức cho đến khi Tổng thống Roosevelt thiết lập tên chính thức của nó là “Nhà Trắng”, tên này được khắc lên các vật dụng văn phòng của tổng thống năm 1901.
Tổng thống Mỹ nào là người đầu tiên sống ở Nhà Trắng?
A. John Adams
B. Thomas Jefferson
C. George Washington
D. Andrew Jackson

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: