Đăng Nhập
Một dụng cụ dùng để bưng các nồi niêu khi đang còn nóng tránh bị bỏng và bị bẩn gọi là gì?
A. Rê
B. Dế
C. Rế
D. Rành
Tên một ngành thực vật gồm những cây nhỏ có thân lá nhưng không có rễ, thường mọc lan trên mỏm đá, trên tường hoặc trên thân các cây lớn gọi là gì?
A. Nấm
B. Rêu
C. Địa y
D. Dương sỉ
Bọ nhỏ, cánh nửa cứng, mình dẹp, tiết chất hôi, hút máu người, chuyên sống ở khe giường, chiếu chăn, ghế phản gọi là con gì?
A. Bọ ngựa
B. Rết
C. Rệp
D. Bọ chét
Rãnh xoắn ốc sít liền nhau trong các chi tiết của dụng cụ, máy móc gọi là gì?
A. Gai
B. Ren
C. Sên
D. Ven
Đi nhẹ bằng phần trước bàn chân, không để gót chấm đất gọi là gì?
A. Rên rỉ
B. Rón rén
C. Chầm chậm
D. Rầm rập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: