Đăng Nhập
Nguyên tố Carbon có bao nhiêu electron?
A. 6
B. 10
C. 12
D. 2
Trong các loài sau đây con nào không thuộc loài bò sát?
A. Rùa
B. Thằn lằn
C. Cá sấu
D. Ốc sên
Trong các loài chim sau đây con nào hay ăn thịt sống?
A. Sáo Sâu
B. Kên Kên
C. Chích Chòe
D. Gõ Kiến
Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm nào?
A. 1977
B. 1990
C. 1995
D. 2000
Vị Hoàng đế cuối cùng của nước ta là ai?
A. Bảo Đại
B. Gia Long
C. Càn Long
D. Minh Mạng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122389
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: