Đăng Nhập
"Thành Long" anh không có một cảnh đánh đấm hoặc chiến đấu ác liệt nào khác, thay vào đó là một màn giường chiếu hết sức nóng bỏng trong bộ phim nào?
A. Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
B. Hiệp Nữ
C. Tôi là ai?
D. Tất cả trong gia đình
Đâu là tên giải thưởng của hiệp hội phê bình phim Hồng kông?
A. Chuông Vàng
B. Gấu Vàng
C. Cành Cọ Vàng
D. Kim tử kinh
Đã hỏi trong chương trinh Ai la triệu phú
Quạ tắm thì.... Sáo tắm thì mưa?
A. Nắng
B. Ráo
C. Râm
D. Bảo
Đâu là một nghề?
A. Han
B. Hạn
C. Hán
D. Hàn
Hao Pơ Lang là tên gọi theo tiếng Tây Nguyên của loại hoa nào?
A. Hoa lang
B. Hoa gạo
C. Hoa mai
D. Hoa cúc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: