Đăng Nhập
Đâu là một dạng tóc của con người ở một giai đoạn nào trong cuộc đời?
A. Tóc hoa tiêu
B. Tóc heo may
C. Tóc nâu môi trầm
D. Tóc hoa râm
Tính từ "lâm thâm" thường dùng để miêu tả một kiểu thời tiết như thế nào?
A. Mưa rào
B. Mưa nhỏ kéo dài
C. Nắng ráo
D. Hanh khô
Từ nào còn thiếu trong câu thơ của Nguyễn Du "Dưới trăng ... đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông"?
A. Quốc
B. Quạ
C. Quyên
D. Họa my
Chim lềnh đềnh là tên gọi khác của loài chim nào?
A. Cò
B. Vạc
C. Bồ nông
D. Cánh cụt
Đây là giống chim hay ăn ở những cánh đồng lụt nên có tên là con lềnh đềnh
Động từ "lim dim" thường được dùng để miêu tả cái gì trên cơ thể động vật và người"
A. Tai
B. Mắt
C. Mày
D. Mũi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: