logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Độ tinh khiết của vàng được gọi là gì?

A. Vàng nguyên chất

B. Tuổi của vàng

C. Vàng thỏi

D. Độ cứng của vàng

2. Đường nối các điểm cùng độ cao trên bản đồ gọi là gì?

A. Đường xích đạo

B. Vĩ tuyến

C. Đường đồng mức

D. Kinh độ

3. Loài chim duy nhất nào có khả năng bay giật lùi là loài chim nào?

A. Chim đại bàng

B. Chim ruồi

C. Chim bói cá

D. Chim yến

4. Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm nào?

A. 1992

B. 1993

C. 1994

D. 1995

5. Vùng đất đã được Mỹ mua lại từ Nga?

A. Califorida

B. Alaska

C. New Mexico

D. Hawai

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: