Đăng Nhập
Độ tinh khiết của vàng được gọi là gì?
A. Vàng nguyên chất
B. Tuổi của vàng
C. Vàng thỏi
D. Độ cứng của vàng
Đường nối các điểm cùng độ cao trên bản đồ gọi là gì?
A. Đường xích đạo
B. Vĩ tuyến
C. Đường đồng mức
D. Kinh độ
Loài chim duy nhất nào có khả năng bay giật lùi là loài chim nào?
A. Chim đại bàng
B. Chim ruồi
C. Chim bói cá
D. Chim yến
Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm nào?
A. 1992
B. 1993
C. 1994
D. 1995
Vùng đất đã được Mỹ mua lại từ Nga?
A. Califorida
B. Alaska
C. New Mexico
D. Hawai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: