Đăng Nhập
Refresh lại máy tính, ta có thể sử dụng phím tắt gì?
A. Ctrl+R
B. F5
C. Atl+R
D. F8
Pin mặt trời được cấu tạo chủ yếu từ vật liệu gì?
A. Kim loại
B. Phi kim
C. Chất bán dẫn
D. Hợp kim
Kim loại nào dẫn điện mạnh nhất?
A. Vàng
B. Bạc
C. Nhôm
D. Đồng
Triều Nguyễn ở Huế có bao nhiêu đời vua, bao nhiêu đời chúa?
A. 11 đời vua, 9 đời chúa
B. 10 đời vua, 6 đời chúa
C. 12 đời vua, 8 đời chúa
D. 13 đời vua, 9 đời chúa
Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày nào?
A. Ngày 13 tháng 11
B. Ngày 13 tháng 10
C. Ngày 10 tháng 10
D. Ngày 13 tháng 12

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: