logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Refresh lại máy tính, ta có thể sử dụng phím tắt gì?

A. Ctrl+R

B. F5

C. Atl+R

D. F8

2. Pin mặt trời được cấu tạo chủ yếu từ vật liệu gì?

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Chất bán dẫn

D. Hợp kim

3. Kim loại nào dẫn điện mạnh nhất?

A. Vàng

B. Bạc

C. Nhôm

D. Đồng

4. Triều Nguyễn ở Huế có bao nhiêu đời vua, bao nhiêu đời chúa?

A. 11 đời vua, 9 đời chúa

B. 10 đời vua, 6 đời chúa

C. 12 đời vua, 8 đời chúa

D. 13 đời vua, 9 đời chúa

5. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 13 tháng 11

B. Ngày 13 tháng 10

C. Ngày 10 tháng 10

D. Ngày 13 tháng 12

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: