logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Họa vô đơn chi, phúc bắt trùng lai' thuộc thể loại văn học nào?

A. Tục ngữ

B. Ca dao

C. Châm ngôn

D. Phương châm

2. Có câu: 'Khôn ba năm dại ...' trong dấu ba chấm là chữ gì?

A. Một ngày

B. Một giờ

C. Một phút

D. Một giây

3. 'Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ' thuộc thể loại văn học nào?

A. Thành ngữ

B. Tục ngữ

C. Phương châm

D. Danh ngôn

4. 'Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp' thuộc thể loại văn học nào?

A. Tục ngữ

B. Ca dao

C. Phương châm

D. Thơ

5. Đâu là trang phục truyền thống của Nhật Bản ?

A. Saree

B. Kimoana

C. Hanbok

D. Kimono

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: