Đăng Nhập
'Họa vô đơn chi, phúc bắt trùng lai' thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Ca dao
C. Châm ngôn
D. Phương châm
Có câu: 'Khôn ba năm dại ...' trong dấu ba chấm là chữ gì?
A. Một ngày
B. Một giờ
C. Một phút
D. Một giây
'Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Tục ngữ
C. Phương châm
D. Danh ngôn
'Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp' thuộc thể loại văn học nào?
A. Tục ngữ
B. Ca dao
C. Phương châm
D. Thơ
Đâu là trang phục truyền thống của Nhật Bản ?
A. Saree
B. Kimoana
C. Hanbok
D. Kimono

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: