Đăng Nhập
Kiến lửa có màu gì?
A. Đen
B. Xanh
C. Đỏ
D. Vàng
Đâu là tên một loại kem?
A. Ốc sên
B. Ốc đá
C. Ốc hương
D. Ốc quế
Bánh pizza thường có hình gì?
A. Vuông
B. Tròn
C. Hình Thang
D. Hình chữ nhật
Nước nào có đường biên giới chung dài nhất với Việt Nam?
A. Campuchia
B. Thái Lan
C. Lào
D. Trung Quốc
"Dạ bẩm lại Trời con xin thưa/ Con tên Khắc Hiếu họ là Nguyễn" là những câu thơ của ai viết?
A. Tản Đà
B. Xuân Diệu
C. Huy Cận
D. Hà Mặt Tử

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: