Đăng Nhập
Tên gọi màn trình diễn tập thể đồng điệu nổi tiếng thế giới của người Bắc Triều Tiên là gì?
A. Nghê Thường
B. Niramit
C. Hansam
D. Arirang
Arirang là một câu chuyện tình, ngày này trở thành một điệu múa của Triều Tiên
Đâu là tên một loại bánh?
A. Bánh miếng
B. Bánh đoạn
C. Bánh mẫu
D. Bánh khúc
Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như... gì?
A. Kiền 1 chân
B. Kiền 2 chân
C. Kiền 3 chân
D. Kiền 4 chân
Đâu không phải là tên một bộ phận trên cơ thể?
A. Hàm ếch
B. Mắt cá
C. Quai xanh
D. Quai đỏ
Đâu là tên một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo?
A. Những người khốn khổ
B. Những người vui tính
C. Những người hay nói
D. Những người hạnh phúc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: