logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Điền tiếp vào chỗ trống "Gió đưa bụi ... sau hè"

A. Cỏ

B. Ngô

C. Chuối

D. Rậm

2. Điền tiếp vào chỗ trống " Yêu nhau yêu cả ... đi lối về"

A. Nhà

B. Đất

C. Đường

D. Sân

3. Điền tiếp vào chỗ trống "Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ ..."

A. Bón

B. Chăm

C. Giống

D. Thuốc

4. Điền tiếp vào chỗ trống "Nắng tốt ..., mưa tốt lúa"

A. Cau

B. Dưa

C. Cam

D. Quýt

5. Điền tiếp vào chỗ trống " Một ... khi đói bằng một gói khi no"

A. Bát

B. Miếng

C. Nồi

D. Chậu

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: