Đăng Nhập
Điền tiếp vào chỗ trống "Gió đưa bụi ... sau hè"
A. Cỏ
B. Ngô
C. Chuối
D. Rậm
Điền tiếp vào chỗ trống " Yêu nhau yêu cả ... đi lối về"
A. Nhà
B. Đất
C. Đường
D. Sân
Điền tiếp vào chỗ trống "Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ ..."
A. Bón
B. Chăm
C. Giống
D. Thuốc
Điền tiếp vào chỗ trống "Nắng tốt ..., mưa tốt lúa"
A. Cau
B. Dưa
C. Cam
D. Quýt
Điền tiếp vào chỗ trống " Một ... khi đói bằng một gói khi no"
A. Bát
B. Miếng
C. Nồi
D. Chậu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: