logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong khác chiến chống Mỹ cứu nước, Chiến khu Dương Minh Châu nằm ở địa phận tỉnh nào?

A. Đồng Tháp

B. Long An

C. Đak Lak

D. Tây Ninh

Được thành lập từ những năm kháng chiến chống Pháp, từ năm 1949 mang tên Dương Minh Châu, vị Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến đầu tiên của Tây Ninh đã hy sinh

2. Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, "chiến trường K" là chiến trường ở khu vực nào?

A. Lào

B. Đông Nam Bộ

C. Cam pu chia

D. Tây Bắc

QĐNDVN phối hợp với với quân Khơ me đỏ ở Campuchia (từ năm 1969) được gọi là K.

3. Trong kháng chiến chống Mỹ, "Chiến trường C" là chiến trường ở khu vực nào?

A. Campuchia

B. Lào

C. Trị Thiên

D. Tây Nam Bộ

QĐNDVN phối hợp với quân đội Pa thét Lào ở Lào được gọi là C

4. Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Trị Thiên Huế" được ký hiệu là mặt trận gì?

A. B5

B. B3

C. B2

D. T 4

B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, B3: là mặt trận Tây Nguyên; T 4 là địa bàn Sài Gòn - Gia Định

5. Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Tây Nguyên" được ký hiệu là mặt trận gì?

A. B3

B. B5

C. B2

D. Khu 5

B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, khu 5: Từ năm 1965, địa bàn Khu 5 (cũng được gọi là Chiến trường khu 5) bao gồm các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng (Quảng Đà) đến Bình Định); B2 là địa bàn Đông Nam Bộ
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: