Đăng Nhập
Trong khác chiến chống Mỹ cứu nước, Chiến khu Dương Minh Châu nằm ở địa phận tỉnh nào?
A. Đồng Tháp
B. Long An
C. Đak Lak
D. Tây Ninh
Được thành lập từ những năm kháng chiến chống Pháp, từ năm 1949 mang tên Dương Minh Châu, vị Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến đầu tiên của Tây Ninh đã hy sinh
Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, "chiến trường K" là chiến trường ở khu vực nào?
A. Lào
B. Đông Nam Bộ
C. Cam pu chia
D. Tây Bắc
QĐNDVN phối hợp với với quân Khơ me đỏ ở Campuchia (từ năm 1969) được gọi là K.
Trong kháng chiến chống Mỹ, "Chiến trường C" là chiến trường ở khu vực nào?
A. Campuchia
B. Lào
C. Trị Thiên
D. Tây Nam Bộ
QĐNDVN phối hợp với quân đội Pa thét Lào ở Lào được gọi là C
Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Trị Thiên Huế" được ký hiệu là mặt trận gì?
A. B5
B. B3
C. B2
D. T 4
B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, B3: là mặt trận Tây Nguyên; T 4 là địa bàn Sài Gòn - Gia Định
Trong kháng chiến chống Mỹ, "mặt trận Tây Nguyên" được ký hiệu là mặt trận gì?
A. B3
B. B5
C. B2
D. Khu 5
B2 là mặt trận Đông Nam Bộ, khu 5: Từ năm 1965, địa bàn Khu 5 (cũng được gọi là Chiến trường khu 5) bao gồm các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng (Quảng Đà) đến Bình Định); B2 là địa bàn Đông Nam Bộ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: