Đăng Nhập
Lực kế là dụng cụ dùng để đo:
A. Khối lượng
B. Độ giãn lò xo
C. Chiều dài lò xo
D. Lực
Một vật có trọng lượng là 4,8N thì có khối lượng là:
A. 48Kg
B. 0,48Kg
C. 0,048Kg
D. 4,8Kg
Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng dụng cụ gì?
A. Một cái cân
B. Một lực kế
C. Một bình chia độ
D. 1 cái cân và bình chia độ
Đơn vị của khối lượng riêng là?
A. Kg
B. N/m3
C. Kg/m3
D. Kg.m3
Đòn bẩy không áp dụng được trong vật nào dưới đây?
A. Kim đồng hồ
B. Cân đòn
C. Xẻng xúc đất
D. Kéo cắt kim loại

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: