Đăng Nhập
Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2009 là người nước nào?
A. Gibraltar
B. Venezuela
C. Nga
D. Hoa Kỳ
Kaiane Aldorino giành chiến thắng ở Nam Phi
Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2008 là người nước nào?
A. Nga
B. Trung Quốc
C. Iceland
D. Ireland
Ksenia Sukhinova giành chiến thắng tại Nam Phi
Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2005 là người nước nào?
A. Thổ Nhĩ Kỳ
B. Nigeria
C. Venezuela
D. Iceland
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir
Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2004 là người nước nào?
A. Peru
B. Ấn Độ
C. Hy Lạp
D. Venezuela
María Julia Mantilla giành chiến thắng tại Trung Quốc
Người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2003 là người nước nào?
A. Jamaica
B. Hoa Kỳ
C. Ireland
D. Trinidad & Tobago
Rosanna Davison giành chiến thắng tại Trung Quốc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: