Đăng Nhập
Brussels là thành phố thuộc đất nước nào?
A. Công-gô
B. Ai Cập
C. Bỉ
D. Iran
Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Anh Quân và Dương Thụ?
A. Hương sầu Riêng
B. Hương húng quế
C. Hương bưởi
D. Hương ngọc lan
"Nhật ký người điên" là tác phẩm của nhà văn nào?
A. Bạch cư Dị
B. Lỗ Tấn
C. Trương Ái Linh
D. Tào Tuyết Cần
Tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã pahir chịu án phạt nặng của FIFA tại World Cup 2014 vì lỗi nào?
A. Húc đầu vào đối thủ
B. Đánh nguội
C. Cắn đối thủ
D. Hôn trộn đối thủ
Cuộc chạy Tarry Fox được tổ chức hằng năm ở 60 nước nhằm quyên tiền nghiên cứu chữa trị bệnh gì?
A. Ung thư
B. AIDS
C. Lao
D. Mất trí nhớ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: