Đăng Nhập
Đâu là một tính từ?
A. Bê
B. Bế
C. Khuya khoắc
D. Khua
Trong vở kịch của Shakespeare người yêu của chàng Romeo tên gì?
A. Hellen
B. Sophia
C. Katherin
D. Juliet
Tử nào còn thiếu trong câu "Thế gian được vợ mất chồng. Đâu phải như ... mà được cả đôi"?
A. Nhồng
B. Còng
C. Cua đồng
D. Rồng
Loài hoa nào xuất hiện trong ca khúc "Tự Nguyện" của nhạc sỉ Trương Quốc Khánh?
A. Phong Lan
B. Hướng Dương
C. Hoa Khế
D. Phượng tím
Trên bàn phím tiêu chuẩn của máy tính hiện nay có bao nhiêu phím chức năng bắt đầu bằng chữ F?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: