Đăng Nhập
Ngày nay thủ tục nào thường được bỏ trong phong tục cưới hỏi của người Việt?
A. Dạm ngỏ
B. Thỉnh kỳ
C. Vấn danh
D. Lại mặt
Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.
Loài chim nào sau đây thường không sống thành đàn?
A. Bồ câu
B. Thiên nga
C. Hải âu
D. Cú
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, người anh hùng nào đã lấy thân mình lấp lổ châu mai?
A. Bế Văn Đàn
B. Phan Đình Giót
C. Phùng Văn Khầu
D. Tô Vĩnh Diện
Cortison là hoocmôn do tuyến nội tiết nào sinh ra?
A. Tuyến thượng thận
B. Tuyến giáp
C. Tuyến yên
D. Tuyến tụy
Đèo Đê Bay, Sông Cu Đê là những địa danh thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam
B. Hậu Giang
C. Đà Nẵng
D. Cần Thơ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: