logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Liên hiệp hội nhập của châu Mỹ Latinh gọi tắt là gì?

A. CACM

B. COMECON

C. LAIA

D. OECD

2. Tổ chức minh ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là gì?

A. CACM

B. COMECO

C. EU

D. NATO

3. Tổ chức các ban của Mỹ gọi tắt là gì?

A. OAS

B. OECD

C. OAV

D. UN

4. Tổ chức cộng tác kinh tế và phát triển gọi tắt là gì?

A. EU

B. EFTA

C. LAIA

D. OECD

5. Liệp Hiệp Quốc gọi tắt là gì?

A. UN

B. GATT

C. IMF

D. UNESCO

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: