logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Hợp chất nào sau đây không phải là chất hữu cơ?

A. Lipit

B. Muối cacbonat

C. Đường Glucô

D. Protein

2. Đường fructozơ là loại gì?

A. Axit béo

B. Đường đơn

C. Đường đôi

D. Đường đa

3. Hợp chất nào sau đây bao hàm các thuật ngữ còn lại?

A. Tinh bột

B. Glucô

C. Sacarozơ

D. Cacbonhydrat

4. Vỏ trái đất được cấu tạp bằng những vật chất như thế nào?

A. Cứng, rắn

B. Mềm

C. Cứng, mềm

D. Rắn, mềm

5. Hẻm vực, thung lũng được sinh ra từ kết quả của vận động?

A. Tạo núi

B. Uốn nếp

C. Đứt gãy

D. Nội lực

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: