Đăng Nhập
Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm CHLB Đức sau thế chiến thứ II là ai?
A. Bin Clinton
B. Aixen Hao
C. Goegre Bush
D. Kenedy
Karaoke là hình thức giải trí xuất phát từ nước nào?
A. Hàn Quốc
B. Hoa Kỳ
C. Nhật Bản
D. Anh
Thương cảng đầu tiên của Việt Nam có tên là gì?
A. Đà Nẵng
B. Vân Đồn
C. Hải Phòng
D. Sài Gòn
Đảo nào của Indonesia không có đường Xích Đạo chạy qua?
A. Kalimantan
B. Java
C. Sulawesi
D. Sumatra
Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân lần thứ nhất diễn ra vào năm nào?
A. 1946
B. 1952
C. 1967
D. 1978

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: