Đăng Nhập
"Con khỉ gió" là con gì?
A. Con Culi
B. Khỉ vàng
C. Con vượn
D. Con khỉ đột
Kết quả của phép tính: 1000 x 1000 x 1000 = ?
A. 1 vạn
B. 1 triệu
C. 1 tỉ
D. 1 nghìn tỉ
Người học trong các trường Đại học, Cao đẳng gọi là gì?
A. Học sinh
B. Học viên
C. Nhân viên
D. Sinh viên
Từ nào còn thiếu trong câu "Con không nghe lời mẹ cha, cá không ăn muối thật là cá ..."?
A. Ươn
B. Ôi
C. Hỏng
D. Thối
Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người?
A. Chiều cao
B. Sự cân đối
C. Cân nặng
D. Tính tình

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: