logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Con khỉ gió" là con gì?

A. Con Culi

B. Khỉ vàng

C. Con vượn

D. Con khỉ đột

2. Kết quả của phép tính: 1000 x 1000 x 1000 = ?

A. 1 vạn

B. 1 triệu

C. 1 tỉ

D. 1 nghìn tỉ

3. Người học trong các trường Đại học, Cao đẳng gọi là gì?

A. Học sinh

B. Học viên

C. Nhân viên

D. Sinh viên

4. Từ nào còn thiếu trong câu "Con không nghe lời mẹ cha, cá không ăn muối thật là cá ..."?

A. Ươn

B. Ôi

C. Hỏng

D. Thối

5. Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người?

A. Chiều cao

B. Sự cân đối

C. Cân nặng

D. Tính tình

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: