Đăng Nhập
Thủ đô nào ở châu Âu nằm trên 96 hòn đảo, được nối với nhau bằng những chiếc cầu?
A. London
B. Amxtecdam
C. Bern
D. Stockhom
Nữ thần Athena, 1 trong 12 vị thần của đỉnh Olympus, đại diện cho điều gì?
A. Sắc đẹp
B. Lòng nhân từ
C. Tình yêu
D. Trí tuệ
Danh họa mở đầu trường phái lập thể của hội họa đầu thế kỷ XX?
A. Vangog
B. Picasso
C. Leonadevinci
D. Bandac
Cách mạng tháng 10 Nga do Vladimir Lenin và Ðảng Bolshevik lãnh đạo thắng lợi vào năm nào?
A. 1899
B. 1917
C. 1923
D. 1938
Ngày 14/7 là ngày trọng đại gì của nước Pháp?
A. Quốc khánh
B. Bầu cử
C. Tết cổ truyền
D. Lễ Tạ ơn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: