Đăng Nhập
Tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" do ai sáng tác?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Khuyến
D. Nguyễn Ánh
Tiger Cup 2002 được tổ chức tại đâu?
A. Malaylisa
B. Philipin
C. Bruney
D. Indonesia
Quốc Gia nổi tiếng về trồng Hoa Hồng?
A. Hungary
B. Hà Lan
C. Ba Lan
D. Bungary
Thành phố lớn nhất ở miền tây Canada là gì?
A. Vancouver
B. Canada
C. Copec
D. Monaco
Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào?
A. Nguyên Mông
B. Thanh
C. Minh
D. Nam Hán

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: