Đăng Nhập
Đồng tiền nào của Vương quốc Anh có câu "Standing on the Shoulders of Giants" (đứng trên vai những người khổng lồ)?
A. 10 cent
B. 25 cent
C. 1 bảng
D. 2 bảng
Loại hoa nào là quốc hoa của Scotland?
A. Hoa Thistle
B. Hoa Ceibo
C. Hoa Edelweiss
D. Hoa súng Shapla
Hoa Ceibo ; Achentna; Hoa Edelweiss: Áo; Hoa súng Shapla: Bangladesh; Hoa Thistle được in trên đồng 5 xu của vương quốc Anh
Quốc gia Papua New Guinea có khoảng bao nhiêu dân tộc?
A. 500
B. 650
C. 750
D. 850
Papua New Guinea là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, có hơn 850 ngôn ngữ thổ dân và nhiều dân tộc như vậy, nhưng chỉ có vào khoảng 5 triệu người.
Khởi nghĩa Bãi Sậy do ai lãnh đạo?
A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng
B. Hoàng Hoa Thám
C. Phan Đình Phùng
D. Nguyễn Thiện Thuật
Có bao nhiêu phương pháp dùng thuốc trong y học cổ truyền?
A. 3 phương pháp
B. 5 phương pháp
C. 6 phương pháp
D. 8 phương pháp
http://ck1yhct.blogspot.com/2011/05/bat-phap-trong-y-hoc-co-truyen.html

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: